نامه

نامه به آقای سید احمد خمینی (نحوه پرداخت وجه روزه و نماز)

کد : 69328 | تاریخ : 03/07/1395

نامه

زمان: 1351 هـ . ش. / 1392 هـ . ق.

مکان:  نجف

موضوع: نحوۀ پرداخت وجه روزه و نماز

مخاطب: خمینی، سید احمد

‏بسمه تعالی‏

‏احمد عزیزم‏

‏     ان شاءالله تعالی با سلامت و سعادت قرین باشید. ماها بحمدالله تعالی مزاجاً سلامت‏‎ ‎‏هستیم. از شما امید دعای خیر دارم. در موضوع وجه برای روزه و نماز‏‎[1]‎‏ به همان نحو‏‎ ‎‏سابق بدهید بهتر است. در صورتی که قبول نکرد طور دیگر عمل شود. به آقا شیخ هم‏‎ ‎‏بگویید به دیگران بگوید. از سلامت خودتان مطلعم کنید. به همه دخترها و خانم خودتان‏‎ ‎‏سلام برسانید. حسن‏‎[2]‎‏ را می بوسم.‏

‏پدرت‏

 

[[page 474]]

  • ـ آقای سید احمد خمینی در این باره چنین مرقوم داشته اند: «در آن زمان وجوهی که برای نماز و روزه از طرف مردم به دفتر امام در نجف و قم می رسید به اندازه ای بود که دیگر کسانی که این کار را می پذیرفتند، منصرف شده بودند؛  حضرت امام نوشته اند به همان مقدار بدهید، اگر قبول نکردند زیاد کنید».
  • ـ آقای سید حسن خمینی، نوۀ امام خمینی.

انتهای پیام /*