نامه

نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)

کد : 69424 | تاریخ : 23/06/1353

نامه

‏زمان: 23 شهریور 1353 / 26 شعبان 1394‏

‏مکان:  نجف‏

‏موضوع: خانوادگی‏

‏مخاطب: خمینی، سید احمد‏

‏ بسمه تعالی‏

‏26 شعبان 94‏

‏احمد عزیزم‏

‏     از خداوند تعالی سلامت شما و خانوادۀ محترمه و حسن عزیزم‏‎[1]‎‏ را خواستارم. ماها‏‎ ‎‏بحمدالله سلامت هستیم. چیزی که موجب تصدیع است: آقا‏‎[2]‎‏ به مادرتان فرموده بودند‏‎ ‎‏سیصد تومان به وسیلۀ آقا سید حسن برای نماز و روزه داده ایم؛ تاکنون چنین وجهی‏‎ ‎‏نرسیده است و ظاهراً اشتباه از مادر است. سابقاً یک دویست تومان وسیلۀ ایشان و یک‏‎ ‎‏صد تومان وسیلۀ آقای گارسچی‏‎[3]‎‏ برای نماز و روزه‏‎[4]‎‏ رسیده است لکن این دو فقره از‏‎ ‎‏چندین ماه پیش از این است. مطلب را به من زودتر بنویسید که از اشتباه بیرون بیایم.‏‎ ‎‏حضور حضرت آقا سلام برسانید. والسلام.‏

‏پدرت‏

‎ ‎

‎[[page 43]]‎

  • ـ آقای سید حسن خمینی.
  • ـ آقای سید مرتضی پسندیده.
  • ـ وکیل امام خمینی در بازار تهران.
  • ـ یادگار امام در این باره مرقوم داشته است: «کلمات نماز و روزه پوشش است».

انتهای پیام /*