نامه

نامه به خانم فریده مصطفوی (خانوادگی)

کد : 69532 | تاریخ : 26/05/1355

نامه

‏زمان: 26 مرداد 1355 / 20 شعبان 1396‏

‏مکان:  نجف‏

‏موضوع: خانوادگی‏

‏مخاطب: مصطفوی، فریده‏

‏ بسمه تعالی‏

‏20  شعبان  96‏

‏دختر عزیزم‏

‏     نامۀ محبت آمیز در تسلیت فوت برادر عزیزم‏‎[1]‎‏ واصل، تحمل این مصایب بر من‏‎ ‎‏مشکل، خصوصاً که حاضر نیستم و در غربت می گذرانم. خداوند شما فرزندان عزیزم را‏‎ ‎‏حفظ کند. سلامت همه را از خداوند تعالی خواستارم.‏

‏     از خانم‏‎[2]‎‏ نامه ای جز آن دو نامۀ اول نرسیده است؛ گر چه به وسیلۀ شما از سلامتشان‏‎ ‎‏مطلعم. خداوند ایشان را برای شما و شماها را برای او حفظ کند. من با تأثرات فوق العاده‏‎ ‎‏روزشماری می کنم.اگر جناب آقای اعرابی آمده اند سلام برسانید. به خانم و آبجی‏‎[3]‎‏ و‏‎ ‎‏دیگران سلام برسانید. از سلامت خودتان مطلعم کنید. والسلام علیک.‏

‏پدرت‏

‏     کاغذ جوف را به آقای عمو‏‎[4]‎‏ برسانید. در پاکت بگذارید.‏

‎ ‎

‎[[page 163]]‎

  • ـ آقای هندی، برادر امام خمینی.
  • ـ همسر امام خمینی.
  • ـ خانم صدیقه مصطفوی، دختر بزرگ امام خمینی.
  • ـ آقای سید مرتضی پسندیده.

انتهای پیام /*