نامه

نامه به آقای حسین دادشفایی قول خولیشگی (لزوم دریافت قبض وجوه)

کد : 69537 | تاریخ : 03/07/1395

نامه

‏زمان: 1355 ه . ش. / 1396 ه . ق.‏

‏مکان:  نجف‏

‏موضوع: لزوم دریافت قبض در ازای پرداخت وجه‏

‏مخاطب: دادشفایی قول خولیشگی، حسین ـ افغانستان‏

‏ [‏‏بسم الله الرحمن الرحیم. محضر مبارک یگانه رهبر مجاهد و فداکار اسلام حضرت آیت الله العظمی‏

‏آقای خمینی ـ دام ظله العالی علی رئوس المسلمین. محترماً به عرض مبارک می رساند که اشخاصی‏‎ ‎‏هستند پول سهم امام ـ علیه السلام ـ را جمع می کنند، و بعضی از آنها وکالتنامه از حضرتعالی دارند و‏‎ ‎‏بعضی وکیل از وکیل هستند و عده ای هم وکالتنامه ندارند و می گیرند و رسید پول سهم امام ـ علیه السلام‏‎ ‎‏ـ را نمی آورند. آیا به این اشخاص پول سهم امام (ع) را بدهند یا خیر، و آن مقدار که به اینگونه اشخاص‏‎ ‎‏داده اند از ذمۀ آنها بری است یا خیر؟ الداعی ـ حقیر حسین دادشفایی قول خولیشگی.‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی‏

‏     به کسانی که وکالت از اینجانب ندارند وجوه شرعیه ندهند و اگر دادند بریءالذمه‏‎ ‎‏نمی شوند، و به کسانی که وکالت دارند بدهند و قبض رسید مطالبه کنند. اگر قبض رسید‏‎ ‎‏اینجانب را ارائه ندادند وجوهی که دادند مطالبه از آنها کنند و پس از آن به آنها وجوه‏‎ ‎‏ندهند که بری ءالذمه نمی شوند. ‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

‎[[page 168]]‎

انتهای پیام /*