پیام

پیام تشکر از حمایت فضلا و طلاب حوزه علمیه اصفهان

کد : 69587 | تاریخ : 03/07/1395

پیام 

‏زمان: ؟‏

‏موضوع: تشکر از حمایت حوزۀ اصفهان از نهضت اسلامی و توصیه به صبر و شجاعت‏

‏مخاطب: فضلا و طلاب حوزۀ علمیۀ اصفهان‏

‏ بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏خدمت ذی سعادت عموم محصلین محترم و فضلای معظم حوزۀ علمیه اصفهان ـ دامت‏‎ ‎‏تأییداتهم‏

‏     محترماً معروض می دارد مرقومات شریفه مبنی بر احساسات دینیه و پشتیبانی از‏‎ ‎‏هدف مقدس اسلامی موجب تشکر گردید. سلامت و توفیق و تأیید حضرات آقایان را‏‎ ‎‏از خداوند تعالی مسئلت می نماید. خداوند ان شاءالله افاضل عظام را که ذخایر عزیزه‏‎ ‎‏برای اسلام مقدس هستند درکنف لطف خود از شرّ اشرار حفظ فرماید. به شما افاضل‏‎ ‎‏عظام اطمینان می دهم که اگر با خلوص نیت در راه شریعت مطهره خدمت کنید عزت و‏‎ ‎‏عظمت از آن شما است ‏فلله العزة و لرسوله و للمؤمنین.‎[1]‎‏ در هدف مقدس خود که حفظ اسلام‏‎ ‎‏و احکام اسلام است قوی و مستقیم باشید، و از خدای تعالی استمداد فرمایید و به ولی‏‎ ‎‏عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ مُلْتَجی‏‎[2]‎‏ شوید و از شیاطین عصر نهراسید.‏

‏    ‏‏از خداوند تعالی عظمت اسلام و خدمتگزاران به اسلام را خواستار است. والسلام‏‎ ‎‏علیکم و رحمة الله .‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏     مطلبی را که مرقوم شده بوده مورد توجه است و در نظر اینجانب بین فضلای اینجا و‏‎ ‎‏جاهای دیگر فرقی نیست همه مورد اخلاص من هستند.‏

‎ ‎

‎[[page 268]]‎

  • ـ برگرفته از سورۀ منافقون، آیۀ 8: «عزت از آن خداو پیامبرش و مؤمنان است».
  • ـ پناهنده.

انتهای پیام /*