اجازه نامه

اجازه نامه به آقای محمد حسین آیتی، در امور حسبیه و شرعیه

کد : 69641 | تاریخ : 06/03/1357

اجازه نامه

‏زمان: 6 خرداد 1357  / 19 جمادی الثانی 1398‏

‏مکان:  نجف ‏

‏موضوع: اجازه دربارۀ امور حسبیه و شرعیه‏

‏مخاطب: محمدحسین آیتی ـ افغانستان، هرات‏

‎ ‎‏ بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     بعدالحمد و الصلوة، بر عموم مؤمنین «هرات» و توابع مخفی نباشد که جناب‏‎ ‎‏مستطاب مروّج الاحکام آقای حاج شیخ محمدحسن آیتی به معیت جناب مستطاب‏‎ ‎‏مروّج الاحکام آقای حاج شیخ احمدعلی سعیدی و به نظارت جناب مستطاب مروّج‏‎ ‎‏الاحکام آقای حاج شیخ محمدحسین غزنوی ـ ایّدهم الله تعالی ـ وکیلند از طرف‏‎ ‎‏اینجانب در امور حسبیه و شرعیه که منوط است به اذن فقیه جامع الشرایط، با مراعات‏‎ ‎‏احتیاط؛ و در جمع آوری سهم مبارک امام ـ علیه السلام ـ که نصف آن را در موارد مقررۀ‏‎ ‎‏شرعیه صرف کنند و نصف دیگر را نزد حقیر ایصال نمایند و قبض رسید گرفته به‏‎ ‎‏صاحبان وجوه رد کنند.‏

‏     «و اوصیهما ـ ایّدهماالله تعالی ـ بملازمة التقوی و التجنب عن الهوی والتمسک بعروة‏‎ ‎‏الاحتیاط فی الدین و الدنیا؛ و أرجو منهماالدعاء و النصیحة»؛ والسلام علیهما و علی‏‎ ‎‏اخوانناالمؤمنین و رحمة الله و برکاته.‏

‏به تاریخ 19 جمادی الثانیه 1398‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

‎[[page 401]]‎

انتهای پیام /*