پیام

پیام به ملت ایران به مناسبت مهاجرت از عراق

کد : 69676 | تاریخ : 14/07/1357

پیام

‏زمان: 14 مهر 1357 / 3 ذی القعده 1398‏

‏مکان:  نجف‏

‏موضوع: اعلام مهاجرت از عراق‏

‏مخاطب: ملت ایران‏

‏ بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏3 ذی القعدة الحرام 98‏

‏     سلام و تحیت بر برادران غیور ایرانی که برای رهایی از حکومت طاغوت و خاتمه‏‎ ‎‏دادن به چپاول غارتگران بین المللی و نفتخواران بپاخاسته اند. درود بر مسلمانان بیداری‏‎ ‎‏که از حمله های پی درپی دژخیمان شاه، هراس به خود راه نداده و راه اسلام و شهدای‏‎ ‎‏مجاهد حق را در پیش گرفته و اساس ستمگران را متزلزل نموده و با تظاهرات مردانۀ خود‏‎ ‎‏پشت استعمارگران مفتخوار را به لرزه درآورده اند.‏

‏     اکنون که من ـ به ناچار ـ باید ترک جوار مولا امیرالمؤمنین ـ علیه السلام ـ را نمایم و در‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی، دست خود را برای خدمت به شما ملت محروم ـ که مورد هجوم ‏‎ ‎‏همه جانبۀ اجانب و وابستگان به آنان هستید ـ باز نمی بینم و از ورود به کویت با داشتن‏‎ ‎‏اجازه ممانعت نمودند، به سوی فرانسه پرواز می کنم. پیش من مکان معینی مطرح نیست؛‏‎ ‎‏عمل به تکلیف الهی مطرح است، مصالح عالیۀ اسلام و مسلمین مطرح است. ما و شما‏‎ ‎‏امروز که نهضت اسلامی به مرتبۀ بسیار حساس رسیده است مسئول هستیم؛ اسلام از ما‏‎ ‎‏انتظار دارد. چشم جهانیان امروز به سوی شما ملت غیور دوخته شده. دولتهای‏‎ ‎‏استفاده طلب به مطالعۀ روحیه و مقدار پشتکار ملت ما پرداخته اند. شما مردان و زنان‏‎ ‎‏تاریخ باید پایداری در راه کوبیدن ستمکاران و دفاع از حق را به جهانیان و نسلهای آینده‏‎ ‎‏ثابت کنید.‏

‏     من در حال گرفتاریها و اشتغالات اخیر، اخبار ایران و قیامهای پی درپی نقاط مختلفه‏‎ ‎‏را مثل کرمانشاه و بعض مناطق کردستان و قتلهایی که به دست دژخیمان شاه واقع شده‏
‎[[page 481]]‎‏می شنیدم، و هم متأثر و متأسف بوده و هستم و هم امیدوار و سربلند؛ امیدوار به شجاعت‏‎ ‎‏ملت بزرگ، و سربلند از فداکاری آنان در راه اسلام و مستضعفین. سربلند باد ملتی که با‏‎ ‎‏فداکاری خود قدم در راه پیروزی حق برداشت و سدهای مانع از آن را یکی پس از‏‎ ‎‏دیگری شکست! پیروز باد رادمردانی که با خون خود عزت برباد رفته را باز گرفت و‏‎ ‎‏عظمت پایمال شده به دست سلاطین ستمگر را باز یافت! من وقتی مطالعۀ روحیۀ مردان‏‎ ‎‏و زنانِ جوانْ از دست داده را می کنم که شجاعانه در مقابل مصایب ایستادگی کرده و‏‎ ‎‏می کنند، برای خود احساس شرمندگی می کنم. من می بایست با مصیبتهای شما قدم به‏‎ ‎‏قدم همراه و آنچه شما دیده اید دیده باشم؛ مع الأسف نتوانستم در بین شما باشم و آنچه‏‎ ‎‏شما لمس کردید بکنم لکن از این راه دور، چشمم به شما روشن و قلبم برای امت‏‎ ‎‏اسلامی می تپد. از خداوند تعالی عظمت اسلام و مسلمین و کوتاه شدن دست اجانب و‏‎ ‎‏وابستگان آنان را مسئلت می نمایم.‏

‎ ‎‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

‎[[page 482]]‎

انتهای پیام /*