نامه

نامه به آقای مرعشی نجفی درباره استقامت تا سقوط رژیم

کد : 69680 | تاریخ : 19/07/1357

نامه

‏زمان: 19 مهر 1357 / 8 ذی القعده 1398‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو  ‏

‏موضوع: استقامت تا سقوط سلسله پهلوی‏

‏مخاطب: مرعشی نجفی، سید شهاب الدین‏

‏ بسمه تعالی‏

‏حضرت آیت الله آقای نجفی ـ دامت برکاته‏

‎ ‎‏     به عرض عالی می رساند، مرقوم شریف که حاکی از سلامت مزاج محترم بود و‏‎ ‎‏حاوی استفسار از اینجانب بود واصل، سلامت و توفیق جنابعالی را خواستار است.‏

‏     اینجانب به واسطۀ فشار عراق به تصویب شاه معلوم الحال، که مملکت اسلامی را تا‏‎ ‎‏سرحد سقوط رسانده است، از نجف به خارج آمده بلکه بتوانم برای این ملت محروم‏‎ ‎‏کاری بکنم. ما همه موظف هستیم که از پا ننشینیم تا سقوط سلسلۀ بی حیثیت پهلوی.‏‎ ‎‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

‎[[page 501]]‎

انتهای پیام /*