پیام

پیام به علما و مردم هندوستان در ضرورت همدردی با ملت ایران

کد : 69797 | تاریخ : 04/09/1357

پیام

‏زمان: 4 آذر 1357 / 24 ذی الحجه 1398‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: ضرورت همراهی و همدردی با ملت ایران‏

‏مخاطب: علما و روحانیون و مردم هندوستان‏

‏بسمه تعالی‏

‏24  شهر ذی الحجه  98‏

‏خدمت حضرات علمای اعلام و حجج اسلام و سایر طبقات و اهالی محترم هندوستان ‏‎ ‎‏ـ دامت اقامتهم و ایّدهم الله تعالی‏

‏     سلام بر شما و سایر برادران. لابد قضایای ایران و مصیبتهایی که بر اهالی آنجا از‏‎ ‎‏طرف سلسلۀ پهلوی وارد شده و می شود اجمالاً شنیده اید. آنچه بر این ملت مظلوم‏‎ ‎‏می گذرد به حدی نیست که بتوانم تفصیل دهم. از اول کودتای نحس رضاخان به دست‏‎ ‎‏دولت انگلیس تاکنون، تمام ملت ایران در اختناق و رنج و درد به سر می برند؛ تمام ذخایر‏‎ ‎‏آنها را از قبیل نفت و غیره به طور غاصبانه به اجانب داده اند و نفعی از آن به ملت فقیر‏‎ ‎‏نرسیده و نمی رسد؛ کشتارهای عمومی و دسته جمعی سالها است ادامه دارد؛ مساجد و‏‎ ‎‏معابد و حوزه های علمیه در حال تعطیل است؛ نظامیان شاه بر مال و جان ملت مسلط‏‎ ‎‏هستند.‏

‏     بر شما ملت بزرگ است که با این ملت مظلوم همراهی و همدردی کنید و دولت خود‏‎ ‎‏را وادار به همراهی نمایید. از خداوند تعالی اصلاح حال عموم را خواهانم. والسلام‏‎ ‎‏علیکم.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

‎[[page 103]]‎

انتهای پیام /*