مصاحبه

مصاحبه با رادیو لوکزامبورگ درباره ماه محرم و بقای شاه

کد : 69817 | تاریخ : 14/09/1357

مصاحبه

‏زمان: 14 آذر 1357 / 4 محرّم 1399‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: اهمیت ماه محرّم ـ عدم امکان حفظ شاه‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگار رادیو لوکزامبورگ‏

سؤال: ‏[‏‏حضرت آیت الله ، بسیاری از مردم غیر نظامی که طرفدار شما هستند، در این چند روز گذشته در طی‏‎ ‎‏تظاهرات به دست ارتش کشته شدند. در حالی که اینها هیچ نوع اسلحه ای در دست نداشتند. آیا شما‏‎ ‎‏برنامه ای دارید که به آنها اجازه دهید مسلح شوند؟ و آیا شما فکر نمی فرمایید که بهترین راه سرنگون‏‎ ‎‏کردن رژیم شاه، این باشد که بساط و دستگاه دولتی را به کلی فلج کنید. یا اینکه شما تصور می فرمایید که‏‎ ‎‏ارتش، شاه را رها خواهد کرد؟‏‏]‏

جواب: ‏من فکر می کنم ارتش و هیچ قدرت دیگری نمی تواند شاه را برای همیشه حفظ کند.‏‎ ‎‏شاه تمام پایگاههای خود را در ایران از دست داده است و هیچ یک از افراد ملت با او‏‎ ‎‏همراه نیستند، و جیره خواران او برای حفظ شاه کفایت نمی کنند. با وضع اقتصادی فلج‏‎ ‎‏شده، فکر می کنید از ارتش برای همیشه کاری ساخته است؟ امیدوارم این نهضت بساط‏‎ ‎‏این دستگاه را درهم پیچد. در ضمن اگر یکوقت احتیاج پیدا کردیم که به صورت دیگر‏‎ ‎‏عمل کنیم، در آن وقت آن کارها را اعلام خواهیم کرد.‏

ــ     ‏[‏‏حضرت آیت الله ، چرا محرّم از نظر این مبارزات، اینقدر مهم است؟ و آیا تصور می فرمایید که در طی‏‎ ‎‏محرّم، این مبارزه علیه شاه به نهایت خودش برسد؟‏‏]‏

ــ     ‏محرّم ماهی است که عدالت در مقابل ظلم و حق در مقابل باطل قیام کرده و به اثبات‏‎ ‎‏رسانده است که در طول تاریخ، همیشه حق بر باطل پیروز شده است. امسال در ماه‏‎ ‎‏محرّم، نهضت حق در مقابل باطل تقویت می شود. من امیدوارم که نهضت اسلامی‏‎ ‎‏ایران، در این ماه محرّم مراحل آخر خود را طی کند.‏

ــ     ‏[‏‏اقامت حضرت آیت الله در فرانسه، مدتش بزودی به اتمام می رسد. آیا شما برنامه ای برای آینده تان‏‎ ‎‏دارید؟ و آیا تصور می فرمایید در همین دهکدۀ نوفل لوشاتو، بتوانید اقامت خودتان را ادامه دهید؟‏‏]‏

ــ     ‏هنوز تصمیمی نگرفته ام، بعداً تصمیم خواهم گرفت.‏

‎[[page 177]]‎

انتهای پیام /*