نامه

نامه تشکر به آقای عباس علی سبیل اردستانی

کد : 69859 | تاریخ : 14/10/1357

نامه

‏زمان: 14 دی 1357 / 5 صفر 1399‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: پاسخ به نامه‏

‏مخاطب: سبیل اردستانی، عباسعلی‏

‏ [‏‏حضور محترم حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ دامت برکاته. ای روح خدا! جان خودم و زنم و‏‎ ‎‏شش فرزندم به قربان شما باد! خدا را گواهی می گیرم که اگر میسر بود روحم را در ظرفی می کردم و به‏‎ ‎‏حامل این نامه می دادم تا در حضور حضرتعالی آن ظرف را باز نمایند، تا شما را زیارت نمایم. جان‏‎ ‎‏خود و خانواده ام به فدای شما باد. عباسعلی سبیل اردستانی‏‎[1]‎‏]‏

‏بسمه تعالی‏

‏     مرقوم شریف واصل، من از مثل شما مردان عزیزی که با فداکاری خود و فرزندانشان‏‎ ‎‏به اسلام و ملت اسلامی خدمت کرده اند متشکرم؛ و از خداوند تعالی برای شما سلامت و‏‎ ‎‏عزت خواستارم. والسلام علیکم.‏

‏خمینی‏

‎ ‎

‎[[page 336]]‎

  • ـ نامۀ آقای عباسعلی سبیل اردستانی توسط یکی از بستگانش که برای زیارت امام خمینی به پاریس رفته بود در نوفل لوشاتو به امام تقدیم شد و ایشان پاسخ خود را ذیل آن مرقوم فرمودند.

انتهای پیام /*