مصاحبه

مصاحبه با تلویزیون فرانسه درباره غیر قانونی بودن دولت بختیار

کد : 69875 | تاریخ : 18/10/1357

مصاحبه

‏زمان: 18 دی 1357 / 9 صفر 1399‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: غیر قانونی بودن دولت بختیار‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگار تلویزیون فرانسه، کانال 2‏

سؤال: ‏[‏‏به نظر می رسد که پیروزی شما نزدیک است؛ آیا فکر می کنید که شاه بزودی خارج شود و چه‏‎ ‎‏موقع خارج شود؟ و اگر ایشان را در حیطۀ قدرت خودتان داشتید با ایشان چه کار می کردید؟‏‏]‏

جواب: ‏ان شاءالله نزدیک باشد. با اینکه خروجش حتمی است ولی نمی دانم چه وقت خارج‏‎ ‎‏می شود. و اگر به دست ما بیفتد ما او را به خاطر جنایاتی که کرده است محاکمه خواهیم‏‎ ‎‏کرد.‏

ــ     ‏[‏‏وقتی که شاه خارج شد چه کسی حکومت خواهد کرد؟ حضرتعالی؟ و یا اینکه شما در دولتی شرکت‏‎ ‎‏خواهید کرد؟‏‏]‏

ــ     ‏نخیر! من نخواهم بود. ما شورایی تأسیس می کنیم که در آن شورا مجلس تأسیس بشود؛‏‎ ‎‏بعد مجلس با اتکال به ملت ترتیب کارها را می دهد.‏

ــ     ‏[‏‏شما اراده می فرمایید که جمهوری اسلامی برقرار کنید. آیا کافی است این جمهوری برای حکومت؟‏‏]‏

ــ     ‏جمهوری اسلامی مثل سایر جمهوریهاست لکن محتوایش قانون اسلام است. ما دولت‏‎ ‎‏تشکیل می دهیم و برای همۀ امور کافی است.‏

ــ     ‏[‏‏در زمینۀ سیاست خارجی، موضع حضرتعالی در برابر کشورهایی مثل ایالات متحده، روسیه و اسرائیل‏‎ ‎‏چه خواهد بود؟‏‏]‏

ــ     ‏ما با اسرائیل چون غاصب است و در حال جنگ است با مسلمین، روابطی نخواهیم‏‎ ‎‏داشت. و اما امریکا و شوروی؛ اگر دخالت در امور داخلی ما نکنند و با ما روابط حسنه‏‎ ‎‏داشته باشند با آنها روابط برقرار خواهیم کرد.‏

ــ     ‏[‏‏آیا منظور از روابط حسنه این است که شما نفت هم می فروشید؟‏‏]‏


‎[[page 380]]‎ــ     ‏نفت هم می فروشیم و پول می گیریم؛ ارز می گیریم.‏

ــ     ‏[‏‏حضرتعالی به هیچ گونه حکومت بختیار را قبول نکردید؛ به چه دلیل؟‏‏]‏

ــ     ‏دولت بختیار غیرقانونی است؛ برای اینکه شاه و مجلسین هر دو غیرقانونی هستند. اما‏‎ ‎‏شاه؛ برای خاطر رفراندم ملت در تاسوعا و عاشورا؛ و اما مجلسیْن؛ برای اینکه به ملت‏‎ ‎‏اتکا ندارد و مجلسی بود که شاه وکلای او را تعیین کرده است.‏

ــ     ‏[‏‏آیا بزودی به ایران مراجعت خواهید کرد؟‏‏]‏

ــ     ‏این بستگی دارد به اینکه در چه مکانی بیشتر می توانم به ملت ایران خدمت کنم. اگر بدانم‏‎ ‎‏در بدترین نقطۀ جهان بهتر می توانم به ملت مظلوم ایران خدمت کنم دقیقه ای درنگ‏‎ ‎‏نمی کنم.‏

‎ ‎

‎[[page 381]]‎

انتهای پیام /*