مصاحبه

مصاحبه با روزنامه «نیویورک تایمز» درباره روابط ایران و امریکا

کد : 69889 | تاریخ : 20/10/1357

مصاحبه

‏زمان: 20 دی 1357 / 11 صفر 1399‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: روابط ایران و امریکا‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگار روزنامۀ نیویورک تایمز‏

سؤال: ‏[‏‏روابط آتی ایران با ایالات متحده چگونه خواهد بود؟‏‏]‏

جواب: ‏روابط حسنه است مادامی که آنها روابط حسنه داشته باشند. اگر چنانچه دولت امریکا‏‎ ‎‏دست از پشتیبانی شاه بردارد و دست از دخالت در مملکت ما بکشد و ما را به حال خود‏‎ ‎‏بگذارد ما با او روابط حسنه خواهیم داشت. ‏

ــ     ‏[‏‏آیا حکومت آیندۀ ایران حکومتی متمایل به غرب خواهد بود، مانند عربستان سعودی و یا حکومتی‏‎ ‎‏مشکوک به غرب مثل حکومت لیبی؟‏‏]‏

ــ     ‏خیر؛ حکومت ما حکومت مستقل است و در صورتی که کشورها دخالتی در امور داخلی‏‎ ‎‏ما نداشته باشند ما با آنها روابط دوستانه داریم. ‏

ــ     ‏[‏‏آیا حضرت آیت الله پس از رفتن شاه به ایران باز خواهند گشت؟‏‏]‏

ــ     ‏تاکنون تصمیمی نگرفته ام. رفتن و نرفتن شاه، ربطی به رفتن یا نرفتن من ندارد! در هر‏‎ ‎‏موقع صلاح دانستم به ایران می روم.‏

‎ ‎

‎[[page 420]]‎

انتهای پیام /*