حکم

حکم به آقای جلیل ضرابی برای تحویل سفارتخانه ایران در امریکا

کد : 69919 | تاریخ : 28/10/1357

حکم

‏زمان: 28 دی 1357 / 19 صفر 1399‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو ‏

‏موضوع: تحویل سفارتخانه و کنسولگریهای ایران در امریکا‏

‏مخاطب: ضرابی، جلیل‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏19 صفر 99‏

‏جناب آقای دکتر جلیل ضرابی ‏

‏     به طوری که مسبوق هستید، سفیر فاسد غیرقانونی طرفدار محمدرضا پهلویِ‏‎ ‎‏خیانتکار، که متصدی غاصبانۀ سفارت ایران در امریکاست،‏‎[1]‎‏ حاضر نشده است حتی‏‎ ‎‏بعد از خلع شاه از سلطنت و فرار وی از ایران، دست از تلاشهای مذبوحانۀ خود بردارد؛ و‏‎ ‎‏کارمندان محترم سفارت ایران در واشنگتن و کنسولگریهای ایران در مراکز مختلف‏‎ ‎‏امریکا حَسَب وظیفۀ قانونی و ملی خود وی را نپذیرفته اند. لهذا بدین وسیله به جنابعالی و‏‎ ‎‏آقایان دکتر طباطبایی، رضا صدر، احمد عزیزی، شهریار روحانی مأموریت داده‏‎ ‎‏می شود تا با همکاری کارمندان سالم و علاقه مند به حیثیت و شرافت اسلامی و ملی، بر‏‎ ‎‏امور سفارتخانه و کنسولگریها سرپرستی نموده در حفظ اسناد و مدارکی که به ملت ایران‏‎ ‎‏تعلق دارند به هر ترتیب که مقتضی می دانید عمل بفرمایید. البته کارمندان محترم با‏‎ ‎‏جنابعالی و هیأت تحت نظر شما همکاری خواهند نمود.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

‎[[page 496]]‎

  • ـ اردشیر زاهدی، آخرین سفیر شاه در امریکا.

انتهای پیام /*