پیام

پیام تشکر از دولت و ملت فرانسه

کد : 69938 | تاریخ : 11/11/1357

پیام

‏زمان: 11 بهمن 1357 / 2 ربیع الاول 1399‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: تشکر از دولت و ملت فرانسه‏

‏مناسبت: عزیمت امام خمینی از پاریس به ایران‏

‏مخاطب: دولت و ملت فرانسه‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     در این موقع که پس از چهار ماه توقف پرحادثه در خاک فرانسه، برای خدمت به‏‎ ‎‏وطنم می خواهم اینجا را ترک کنم، لازم می دانم از دولت فرانسه که وسایل امنیت و‏‎ ‎‏آزادی بیان را برای اینجانب مهیا نمود، و از اهالی محترم که با حس انساندوستی علاقۀ‏‎ ‎‏خود را به آزادی و استقلال کشور ایران اظهار داشتند تشکر کنم. امید است مهمان نوازی‏‎ ‎‏دولت و ملت فرانسه و حس آزادیخواهی آنان را فراموش نکنم. و از زحماتی که به‏‎ ‎‏همسایگان و اهالی نوفل لوشاتو دادم معذرت می خواهم. امید است احترامات اینجانب‏‎ ‎‏را بپذیرند.‏

‏2 شهر ربیع الاول 1399‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎[[page 6]]‎

انتهای پیام /*