حکم

حکم دادستانی کل انقلاب اسلامی به آقای مهدی هادوی

کد : 70045 | تاریخ : 09/12/1357

حکم

‏زمان: 9 اسفند 1357 / 1 ربیع الثانی 1399‏

‏مکان: تهران، خیابان پاسداران، منزل آقای محمود بروجردی (داماد امام خمینی)‏

‏موضوع: انتصاب دادستان کل انقلاب‏

‏مخاطب: هادوی، مهدی‏

‏بسمه تعالی ‏

‏اول  ع2  1399‏

‏جناب آقای مهدی هادوی ـ دامت توفیقاته ‏

‏     جنابعالی به موجب این حکم به سمت دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏منصوب می شوید که وظایف خود را طبق موازین شرعیه انجام دهید.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‎ ‎

‎[[page 268]]‎

انتهای پیام /*