نامه

نامه به آقای محمد عثمان سراج الدین (تشکر از تلگراف ارسالی)

کد : 70338 | تاریخ : 12/03/1358

نامه

‏زمان: 12 خرداد 1358 / 7 رجب 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: تشکر از تلگراف ارسالی‏

‏مخاطب: عثمان سراج الدین، محمد‏

‏بسمه تعالی‏

‏دانشمند ارجمند حضرت محمد عثمان سراج الدین ـ مریوان، سروآباد‏

‏     تلگراف اخیر آن جناب در مورد پشتیبانی از جمهوری اسلامی واصل و موجب‏‎ ‎‏تشکر گردید. قبلاً نیز پیام محبت آمیز آن جناب به وسیلۀ حجت الاسلام آقای کرمانی‏‎ ‎‏واصل گردید. از خدای تعالی عظمت اسلام و مسلمین را خواستارم.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

‎[[page 52]]‎

انتهای پیام /*