بیانات

بیانات در جمع هیأت کرۀ جنوبی (قیام ملت برای برقراری عدالت)

کد : 70473 | تاریخ : 23/04/1358

بیانات

‏زمان: 23 تیر 1358 / 19 شعبان 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: قیام ملت ایران بر اساس نفی دیکتاتوری و برقراری عدالت‏

‏حضار: هیأت کرۀ جنوبی و آقای کیم تونگ هی (سفیر کرۀ جنوبی)‏

‏ [‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏‏]‏

‎     ‎‏من متشکرم از دولت شما و ملت شما. جواب این را هم به وسیلۀ وزارت خارجه ‏‎ ‎‏ان شاءالله می دهم. و این دیکتاتورهایی که می بینید در آنجا هست، تقریباً در همه جا‏‎ ‎‏هست؛ و همین دیکتاتوریها باعث شد که ملت ما قیام کرد و رژیمی را خواهان شد که در‏‎ ‎‏آن دیکتاتوری نباشد؛ در آن عدالت باشد، با همۀ ظلمها مخالف باشد، و آن رژیم‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی است ـ که برنامۀ اسلام در این است که دیکتاتوریها بکلی در دنیا نابود‏‎ ‎‏بشوند، و عدالت اجتماعی جاری بشود. و من امیدوارم که خداوند، آنطور که ما‏‎ ‎‏می خواستیم، برای عدالت اجتماعی در تمام بشر ما را موفق کند، و شما را موفق کند.‏

‎ ‎

‎[[page 70]]‎

انتهای پیام /*