حکم

حکم انتصاب آقای احمد مطهری به سمت قاضی دادگاه های انقلاب خراسان

کد : 70549 | تاریخ : 27/05/1358

حکم

‏زمان: 27 مرداد 1358 / 24 رمضان 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: انتصاب قاضی دادگاههای انقلاب خراسان‏

‏مخاطب: مطهری، احمد‏

‏بسمه تعالی‏

‏جناب مستطاب ثقة الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ احمد مطهری ـ دامت افاضاته‏

‏     بدین وسیله جنابعالی به سمت قضاوت در دادگاههای انقلاب اسلامی در استان‏‎ ‎‏خراسان منصوب می شوید که در تشکیل دادگاه و رسیدگی به پروندۀ متهمان و زندانیان‏‎ ‎‏اقدام نموده و احکام شرعیه را دربارۀ ایشان صادر نمایید؛ و در هر حال احتیاط را‏‎ ‎‏رعایت نمایید. از خدای تعالی موفقیت آن جناب را خواستارم.‏

‏به تاریخ 24 شهر رمضان المبارک 99‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

‎[[page 287]]‎

انتهای پیام /*