بیانات

بیانات در جمع خانواده شهید عراقی (تجلیل از شهید عراقی)

کد : 70576 | تاریخ : 04/06/1358

بیانات

‏زمان: 4 شهریور 1358 / 3 شوال 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: تجلیل از شهید مهدی عراقی‏

‏مناسبت: شهادت مهدی عراقی و فرزندش حسام‏

‏حضار: اعضای خانوادۀ شهید حاج مهدی عراقی‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     من ایشان را حدود بیست سال است که می شناسم. مهدی عراقی یک نفر نبود، او به‏‎ ‎‏تنهایی بیست نفر بود. حاج مهدی عراقی برای من برادر و فرزند خوب و عزیز من بود.‏‎ ‎‏شهادت ایشان برای من بسیار سنگین بود اما آنچه مطلب را آسان می کند آن است که در‏‎ ‎‏راه خدا بود. شهادت او بر همۀ مسلمین مبارک باشد. او می بایست شهید می شد؛ برای او‏‎ ‎‏مردن در رختخواب کوچک بود.‏

‏[‏‏برادر شهید: ما خوشبختیم که هدیه ای به پیشگاه حضرت ولیّ عصر و نایب آن حضرت، امام خمینی،‏‎ ‎‏تقدیم داشتیم.‏‏]‏

‎     ‎‏این هدیه ای است برای خدا.‏

‏[‏‏فرزند کوچک شهید عراقی: پدر من در مقابل دو شخصیت سر تعظیم فرود آورد: اول مرحوم نوّاب‏‎ ‎‏صفوی و دوم امام خمینی. و من خوشحالم که اگر دو نفر را از دست دادیم، قلب میلیونها انسان را‏‎ ‎‏متوجه به خود دیده و دل آنان را در دست داریم.‏‏]‏

‎     ‎‏شما خدا را دارید که فوق هر نیرویی است.‏

‎ ‎

‎[[page 350]]‎

انتهای پیام /*