اجازه نامه

اجازه نامه و تأیید انتصاب آقای درّی به سمت امام جمعه شهر کرد

کد : 70610 | تاریخ : 17/06/1358

اجازه نامه

‏زمان: 17 شهریور 1358 / 16 شوال 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: تأیید انتصاب امام جمعۀ شهرکرد‏

‏مخاطب: مردم شهرکرد‏

‏ [‏‏بسمه تعالی. برحسب خواستۀ اهالی محترم شهرکرد ـ دامت توفیقاتهم‏

‏جناب مستطاب حجت الاسلام آقای شیخ قربانعلی دُرّی ـ دامت افاضاته ـ به منظور ارشاد و تبلیغ و اقامۀ‏‎ ‎‏جمعه و جماعت و تصدی امور حسبیّه، منوط به اذن حاکم شرع، بدان محل اعزام شدند. مقتضی است‏‎ ‎‏برادران و خواهران اسلامی وجود ایشان را مغتنم شمرده و با ایشان در راه پیشبرد انقلاب اسلامی‏‎ ‎‏همکاری نمایند. و از ایشان نیز تقاضا می شود در ادارۀ امور کمیتۀ آن شهرستان، به جناب مستطاب‏‎ ‎‏ثقة الاسلام آقای رمضانی کمک نمایند. ضمناً یادآوری می شود که جناب مستطاب حجت الاسلام‏‎ ‎‏آقای دُرّی در اخذ وجوه شرعیه و صرف زکوات و سهم سادات در مصارف مقرره، و صرف نصف‏‎ ‎‏از سهم امام ـ علیه السلام ـ در راه اعلای کلمۀ اسلام، و مصارف لازمه و ارسال نصف دیگر به حوزۀ‏‎ ‎‏علمیۀ قم نیز مجازند. و مردم آن محل مجازند وجوه شرعیۀ خودشان را به ایشان بپردازند.‏‎ ‎‏«وفی الخاتمة اوصیه و جمیع اخوانی بملازمة التقوی والعمل بما یحبُ الله و یرضی»؛ والسلام علی‏‎ ‎‏جمیع اخوانناالمؤمنین و رحمة الله و برکاته. 5 شوال 1399 ـ حسینعلی منتظری‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی‏

‏     جناب مستطاب ثقة الاسلام و المسلمین آقای شیخ قربانعلی دُرّی ـ دامت افاضاته ـ ‏‎ ‎‏مورد تأیید اینجانب می باشند. موفقیت ایشان را از خدای تعالی خواستارم.‏

‏به تاریخ 16 شوال 99‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

‎[[page 448]]‎

انتهای پیام /*