حکم

حکم انتصاب آقای داریوش فروهر به سمت وزیر مشاور

کد : 70675 | تاریخ : 08/07/1358

حکم

‏زمان: 8 مهر 1358 / 8 ذی القعده 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: انتصاب وزیر مشاور‏

‏مخاطب: فروهر، داریوش‏

‏بسمه تعالی‏

‏جناب آقای داریوش فروهر‏

‏     طبق پیشنهاد نخست وزیر دولت موقت و تصویب کلی شورای انقلاب نسبت به‏‎ ‎‏هیأت وزیران، جنابعالی به سمت وزیر مشاور منصوب می شوید. از خداوند متعال توفیق‏‎ ‎‏دولت موقت و جنابعالی را در ایفای وظایفی که عهده دار شده اید و جلب رضای ذات‏‎ ‎‏مقدسش را خواهانم.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

‎[[page 166]]‎

انتهای پیام /*