نامه

نامه به آقای میرزا محمد ثقفی (خانوادگی)

کد : 70767 | تاریخ : 15/08/1358

نامه

‏زمان: 15 آبان 1358 / 15 ذی الحجه 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: خانوادگی‏

‏مخاطب: ثقفی، میرزا محمد‏‎[1]‎

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     از خداوند تعالی سلامت و صحت و عافیت وجود مبارک را خواستارم. از جناب‏‎ ‎‏آقای حاج میرزا حسن‏‎[2]‎‏ استفسار از سلامت وجود عالی نمودم، مژدۀ سلامت وجود‏‎ ‎‏شریف را دادند. امید است عافیت کامل حاصل شود، و به زیارت وجود مبارک نایل‏‎ ‎‏شوم. اینجانب بحمدالله سلامت، لکن گرفتاری بسیار زیاد و توقعات روزافزون است. از‏‎ ‎‏حضرتعالی امید دعای خیر دارم. چنانچه دعاگوی وجود مبارک هستم. خانم بحمدالله ‏‎ ‎‏سلامت هستند و دعاگو. دست مبارک را می بوسند. والسلام علیکم و رحمة الله .‏

‏15 ذی الحجه 99‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

‎[[page 502]]‎

  • ـ امام خمینی روی پاکت نامه چنین مرقوم فرموده اند: «حضرت آیت اللّه آقای ثقفی ـ دامت برکاته».
  • ـ آقای میرزا حسن ثقفی، برادر همسر امام خمینی.

انتهای پیام /*