نامه

نامه به آقای سید حسین خادمی (عزل حاکم شرع اصفهان)

کد : 70872 | تاریخ : 04/07/1395

نامه

‏زمان: اوایل دی ماه 1358 / صفر1400‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: عزل حاکم شرع اصفهان‏

‏مخاطب: خادمی، سیدحسین‏

‏بسمه تعالی‏

‏     آقای امید نجف آبادی را گفته ام به اصفهان نیایند، ایشان از طرف اینجانب قاضی‏‎ ‎‏نیستند.‏‎[1]‎

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

‎[[page 378]]‎

  • ـ پاسخ به نامۀ مورخ غُرۀ صفر 1400 هجری قمری آقای خادمی، که از محضر معظمٌ له، خواستار عزل آقای امید نجف آبادی حاکم شرع اصفهان شده بود.

انتهای پیام /*