پیام

پیام به ملت ایران (تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری)

کد : 70932 | تاریخ : 26/10/1358

پیام

‏زمان: 26 دی 1358 / 27 صفر 1400‏

‏مکان: قم ‏

‏موضوع: تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری‏

‏مخاطب: ملت ایران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏     به اطلاع هموطنان عزیز برسانید که: عکس اینجانب دلیل بر تأیید کسی نبوده؛‏‎ ‎‏چنانچه دلیل بر عدم تأیید هم نمی باشد.‏

‎ ‎

‎[[page 118]]‎

انتهای پیام /*