تلگراف

تلگراف تشکر به آقای خویی (کسالت قلبی امام)

کد : 70939 | تاریخ : 05/11/1358

تلگراف

‏زمان: 5 بهمن 1358 / 7 ربیع الاول 1400‏

‏مکان: تهران، بیمارستان قلب‏

‏موضوع: پاسخ تلگراف ارسالی به مناسبت کسالت قلبی امام خمینی‏

‏مخاطب: خویی، سیدابوالقاسم (از مراجع عظام تقلید)‏

‏بسمه تعالی‏

‏عراق ـ نجف اشرف‏

‏حضرت آیت الله العظمی آقای خویی ـ دامت برکاته‏

‏     تلگراف محترم واصل، از ابراز محبت جنابعالی متشکر و ملتمس دعا هستم.‏

‏خمینی‏

‎ ‎

‎[[page 129]]‎

انتهای پیام /*