پیام

پیام به آقای فیدل کاسترو (تجاوز امریکا به خاک ایران)

کد : 71008 | تاریخ : 08/02/1359

پیام

‏زمان: 8 اردیبهشت 1359 / 12 جمادی الثانی 1400‏

‏مکان: تهران، شمیران، دربند‏

‏موضوع: تجاوز امریکا به خاک ایران‏

‏مخاطب: فیدل کاسترو (رئیس جمهور کوبا)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏حضرت آقای فیدل کاسترو، رئیس جمهور کشور دموکراتیک کوبا ـ هاوانا‏

‏     تلگراف پشتیبانی آن حضرت از انقلاب عظیم ملت شریف ایران واصل گردید. از‏‎ ‎‏اظهار همدردی و حمایتی که در این موقع حساس از ملت مظلوم و رنجدیدۀ ما نموده اید‏‎ ‎‏متشکرم. آقای کارتر با تجاوز آشکار خود به خاک ایران، چهرۀ واقعی خود را به مردم‏‎ ‎‏دنیا نشان داد، و ادعاهای دروغین دفاع از حقوق بشر و انساندوستی خود را با این عمل‏‎ ‎‏وحشیانه به اثبات رسانید. و ما به یاری خدا تا نابودی کامل دشمنان اسلام و ملتهای‏‎ ‎‏مستضعف جهان در برابر آنان، و بخصوص در مقابل امریکای جهانخوار، ایستادگی‏‎ ‎‏خواهیم کرد. و همان ایمان به خدا ضامن پیروزی ما بر همۀ دشمنان خواهد بود. تأیید آن‏‎ ‎‏حضرت و ملت شما را خواهانم.‏

‏8 اردیبهشت 59‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‎ ‎

‎[[page 261]]‎

انتهای پیام /*