بیانات

بیانات خطاب به سرپرست «خبرگزاری جمهوری اسلامی»؛ (انتشار صحیح اخبار)

کد : 71075 | تاریخ : 16/04/1359

بیانات

‏زمان: 16 تیر 1359 / 24 شعبان 1400 ‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: ضرورت عدم گروه گرایی در خبرگزاری‏

‏حضار: خرازی، کمال (سرپرست خبرگزاری جمهوری اسلامی) و مدیر عامل کانون پرورش فکری‏‎ ‎‏کودکان و نوجوانان‏

‏ [‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏‏]‏

ضرورت عدم گروه گرایی در خبرگزاری

‏     می خواهیم کسی در رأس این مؤسسه باشد که درست آنچه هست بگوید و بنویسد.‏‎ ‎‏خبرگزاری پارس باید مورد تصفیه قرار گیرد و از کسانی که هیچ گونه وابستگی به این‏‎ ‎‏گروه و آن گروه ندارند استفاده شود، تا مؤسسۀ مزبور را در جهت اهداف انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی بازسازی نماید.‏

‏     دربارۀ انتشار و تبلیغ اخبار انقلاب اسلامی ایران در خارج از کشور بویژه کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی کوشش بیشتری به عمل آید.‏

‎ ‎

‎[[page 1]]‎

انتهای پیام /*