حکم

حکم انتصاب آقای کرباسچی به ریاست اداره سیاسی ایدئولوژیک ژاندارمری

کد : 71277 | تاریخ : 08/08/1395

حکم

‏زمان: ؟ ‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: انتصاب ریاست ادارۀ سیاسی ایدئولوژیک ژاندارمری‏

‏مخاطب: کرباسچی، غلامحسین ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏دانشمند محترم جناب آقای غلامحسین کرباسچی‏

‏     بدین وسیله جنابعالی به سمت ریاست ادارۀ سیاسی ایدئولوژیک ژاندارمری‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی منصوب می شوید که ان شاءالله تعالی بر طبق موازین مقرره و‏‎ ‎‏هماهنگ با ادارۀ سیاسی ایدئولوژیک ارتش و شهربانی، نیازمندیها را برطرف نموده و‏‎ ‎‏وظایف محوله را به نحو احسن انجام دهید. بدیهی است تمام اعضای ژاندارمری با شما‏‎ ‎‏همکاری و همگامی لازم را خواهند نمود. از خدای تعالی موفقیت آن جناب را مسئلت‏‎ ‎‏دارم.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

‎[[page 283]]‎

انتهای پیام /*