بیانات

بیانات در جمع جامعه روحانیت و تبلیغات اسلامی گلپایگان (جلب رضایت مردم)

کد : 71285 | تاریخ : 30/01/1360

بیانات

‏زمان: قبل از ظهر 30 فروردین 1360 / 14 جمادی الثانی 1401 ‏

‏مکان: تهران، حسینیه جماران‏

‏موضوع: توصیه به روحانیون در جلب رضایت مردم ‏

‏حضار: جامعه روحانیت و ستاد تبلیغات اسلامی گلپایگان‏

‏     ‏‏روحانیت باید این سنگر را حفظ نموده، و در ارشاد مردم کوشا باشد. حال که قسمتی‏‎ ‎‏از کارها به دست شما روحانیون انجام می شود، کار را طوری انجام دهید که رضایت‏‎ ‎‏مردم جلب شود.‏

‏     ... شما روحانیون در شهر و روستا مردم را ارشاد و با متانت جلوی تبلیغات انحرافی را‏‎ ‎‏بگیرید.‏

‎ ‎

‎[[page 305]]‎

انتهای پیام /*