پیام

پیام تشکر به رزمندگان اسلام به جهت تصرف ارتفاعات «الله اکبر»

کد : 71303 | تاریخ : 31/02/1360

پیام

‏زمان: 31 اردیبهشت 1360 / 16 رجب 1401‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: تبریک پیروزی رزمندگان اسلام‏

‏مخاطب: رزمندگان اسلام (ابلاغ پیام به وسیلۀ رئیس جمهور وقت)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب آقای رئیس جمهور‏

‏     مراتب تقدیر اینجانب در تصرف ارتفاعات «الله اکبر» و به اسارت گرفتن شمار کثیری‏‎ ‎‏از دشمنان اسلام را به نیروهای مسلح و فرماندهان محترم آنان که با هماهنگی و انسجام‏‎ ‎‏پیروزمندانه بر قوای شیطانی غلبه کردند ابلاغ نمایید. مطمئن باشید و باشند که با حفظ‏‎ ‎‏وحدت و هماهنگی و اتکال به خداوند تعالی پیروزی نهایی از آن نیروهای اسلامی‏‎ ‎‏است. خداوند متعال پشت و پناهتان باشد.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

‎[[page 354]]‎

انتهای پیام /*