پیام

پیام تشکر به رئیس جمهور کرۀ شمالی (تسلیت شهادت آقایان رجایی و باهنر)

کد : 71427 | تاریخ : 14/06/1360

پیام

‏زمان: 14 شهریور 1360 / 6 ذی القعده 1401‏

‏مکان: تهران، جماران‏

موضوع:‏پاسخ پیام تسلیت شهادت آقایان: رجایی و باهنر‏

‏مخاطب: کیم ایل سونگ (رئیس جمهور کرۀ شمالی)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏حضرت آقای کیم ایل سونگ، رئیس جمهور جمهوری دمکراتیک مردمی کره‏

‏     پیام تسلیت شما در مورد فاجعۀ بمبگذاری که منجر به شهادت رئیس جمهور‏‎ ‎‏محبوب، محمدعلی رجایی، و نخست وزیر متعهد، دکتر باهنر، گردید، واصل و موجب‏‎ ‎‏تشکر گردید. امید است این توطئه های ننگین، که به دست عوامل امریکای جهانخوار‏‎ ‎‏انجام می گردد، چهرۀ واقعی این جنایتکاران را برای عموم جهانیان روشن سازد و بیش‏‎ ‎‏از این گول تبلیغات مسموم آنان ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ ـ که حتی بیشرمانه ما را به ایجاد رابطه و خرید‏‎ ‎‏اسلحه از اسرائیل غاصب متهم می سازند ـ نخورند.‏

‏14 شهریور 1360‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‎ ‎

‎[[page 167]]‎

انتهای پیام /*