پیام

پیام تشکر به رئیس جمهور ویتنام (تسلیت شهادت آقایان رجایی و باهنر)

کد : 71437 | تاریخ : 15/06/1360

پیام

‏زمان: 15 شهریور 1360 / 7 ذی القعده 1401‏

‏مکان: تهران، جماران‏

موضوع:‏پاسخ پیام تسلیت شهادت آقایان: رجایی و باهنر‏

‏مخاطب: ترونگ شین (رئیس جمهور ویتنام) ـ مام وان دونگ (نخست وزیر)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏حضرت آقای ترونگ شین، رئیس کمیتۀ جمهوری سوسیالیستی ویتنام، و جناب آقای‏‎ ‎‏مام وان دونگ، رئیس وزرای جمهوری سوسیالیستی ویتنام‏

‏     پیام تسلیت شما را در فاجعۀ شهادت رئیس جمهور و نخست وزیر کشورمان دریافت‏‎ ‎‏نمودم. از اظهار محبت و همدردی شما متشکرم. شما که سالها زیر چکمۀ ظلم و ستم‏‎ ‎‏امریکای جنایتکار بودید و تحمل بمبهای آتشزا و جنگهای خانمانسوز این استعمارگر‏‎ ‎‏خونخوار را نمودید و به خوبی از عهدۀ این مبارزۀ پیروزمندانه بیرون آمدید، به خوبی‏‎ ‎‏وضع ما را درک نموده و می دانید که ملت شریف و قهرمان ما چه روزهای سختی را‏‎ ‎‏پشت سر گذارده و چه مشکلاتی را در این راه تحمل می کند و هدف چه اتهامات ناروا و‏‎ ‎‏توطئه های ننگینی واقع شده، تا جایی که دستگاههای تبلیغاتی غرب ما را به خرید اسلحه‏‎ ‎‏و ایجاد رابطه با اسرائیل خون آشام متهم نموده و نقشۀ انزوای ما را در میان ملتهای آزاد و‏‎ ‎‏انقلابی در سر می پرورانند.‏

‏15 شهریور ماه 60‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

‎[[page 182]]‎

انتهای پیام /*