پاسخ استفتاء

پاسخ استفتاء در مورد ملاک تشخیص موضوع و مصداق

کد : 71499 | تاریخ : 03/07/1395

پاسخ استفتاء

‏زمان: 1360 ه . ش . / 1401 ه . ق . ‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: پاسخ سؤال در مورد ملاک تشخیص موضوع و مصداق ‏

‏ [‏‏بسمه تعالی. محضر مقدس حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ مد ظله العالی ‏

‏     با عرض معذرت، نظر مبارک را در مورد دو مسئلۀ زیر بیان فرمایید: ‏

‏آیا تشخیص موضوعات که در رابطه با مستنبطات‏‎[1]‎‏ روایات و ادلۀ شرعیه نیست با کیست؟ و اگر با‏‎ ‎‏عرف است آیا مجتهد می تواند تعیین مصادیق عرفیه کند، و یا باید به عرف واگذارد. و اگر در موردی‏‎ ‎‏نظر مقلد با مجتهد متفاوت بود، کدام یک از انظار لازم الاتباع است؟‏‏]‏

‏بسمه تعالی‏

‏     میزان عرف است، و اگر بین مجتهد و مقلد اختلاف باشد باید از عرف نظر خواهی‏‎ ‎‏کنند. و اگر هر یک مدّعی است که عرف چنین است، هر یک به نظر خود عمل کند.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

‎[[page 306]]‎

  • ـ جمع مُسْتَنبَط به معنای استخراج شده، کشف شده.

انتهای پیام /*