بیانات

بیانات در جمع اعضای جامعه مدرسین (انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها)

کد : 71540 | تاریخ : 17/09/1360

بیانات 

‏زمان: صبح 17 آذر 1360 / 11 صفر 1402‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: تغییرات اساسی در دانشگاهها‏

‏حضار: اعضای جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم ‏

‏ [‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏‏]‏

‎     ‎‏اساتید ستاد انقلاب فرهنگی با مدرسین حوزۀ علمیه مشورت خواهند کرد و شما هم‏‎ ‎‏افرادی را انتخاب کنید تا با یکدیگر همکاری کنند.‏

‏[‏‏امام همچنین تأکید کردند:‏‏]‏

‎     ‎‏اگر بخواهند تغییرات اساسی در علوم دانشگاهی بدهند، این کار بیش از بیست سال‏‎ ‎‏طول خواهد کشید، و نمی شود دانشگاهها را برای این مدت تعطیل نمود. البته با باز شدن‏‎ ‎‏دانشگاهها کار ستاد انقلاب فرهنگی برای تغییرات اساسی ادامه پیدا می کند.‏

‎ ‎

‎[[page 409]]‎

انتهای پیام /*