پاسخ استفتاء

پاسخ استفتاء وزیر مسکن (واگذاری اراضی موات شهری به وزارت مسکن)

کد : 71854 | تاریخ : 20/11/1361

پاسخ استفتاء

‏زمان: 20 بهمن 1361 / 25 ربیع الثانی 1403‏

‏مکان: تهران ، جماران‏

‏موضوع: قانون واگذاری اراضی موات شهری به وزارت مسکن‏

‏سؤال کننده: گنابادی، محمدشهاب (وزیر مسکن و شهرسازی)‏

‏     ‏‏[‏‏...مستحضر هستید به لحاظ محرومیت اکثر خانواده ها از سرپناه ومسکن با استفاده از عناوین ثانویۀ‏‎ ‎‏قانون اراضی شهری پس از مصوبۀ شورای انقلاب اسلامی در خصوص لغو مالکیت اراضی موات‏‎ ‎‏شهری به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان رسید که طبق آن اراضی موات‏‎ ‎‏شهری که از لحاظ مقدار قابل توجه نیستند در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد و‏‎ ‎‏زمینهای بایر شهری برای رفع نیاز مسکن مردم از حد نصاب معینی بالاتر فقط قابل فروش به دولت و‏‎ ‎‏شهرداری است و وزارت مسکن و شهرسازی اینگونه اراضی را در حد نیاز طبق قانون به قیمت‏‎ ‎‏منطقه ای خریداری و به خانواده های بی مسکن یا برای مصارف عمومی واگذار می نماید.‏

‏     ضمناً طبق قانون مذکور کلیۀ وزارتخانه ها و بانکها و کلیۀ مؤسساتی که مشمول حکم مستلزم ذکر نام‏‎ ‎‏آنهاست و بنیادها ـ بنیاد مستضعفان ـ بنیاد مسکن و... زمینهای مازاد بر نیاز تأسیسات و اداری خود را‏‎ ‎‏بایستی به وزارت مسکن تحویل دهند تا به مصارف عمومی و تأمین مسکن مردم برسد. لکن اولاً اکثر‏‎ ‎‏ارگانها و یا بانکها و بنیادها علی رغم بخشنامه های مکرر نخست وزیری از تحویل اراضی خودداری‏‎ ‎‏می نمایند؛ ثانیاً برخی از روحانیون و ارگانها نسبت به تملک اراضی مذکور برای واگذاری به مردم‏‎ ‎‏جهت احداث مسکن برداشتهای متفاوت داشته و در شرعی بودن آن تردید می نمایند و در نتیجه‏‎ ‎‏اجرای قانون مذکور دچار مشکلات فراوان شده و امکان تعطیل اجرای آن که نتایج وخیمی در وضع‏‎ ‎‏زمین و مسکن و اقتصاد خواهد داشت وجود دارد. مستدعی است در این خصوص راهنمایی و ارشاد‏‎ ‎‏فرمایند... محمد شهاب گنابادی‏‏]‏

‏بسمه تعالی ‏

‏     آنچه را مجلس شورای اسلامی تصویب نموده و به تأیید شورای نگهبان رسیده، هم‏‎ ‎‏شرعی است و هم قانونی می باشد.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

‎[[page 302]]‎

انتهای پیام /*