پیام

پیام تشکر به نخست وزیر هند (تبریک سالگرد پیروزی انقلاب)

کد : 72621 | تاریخ : 08/12/1367

پیام

‏زمان: 8 اسفند 1367 / 20 رجب 1409‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: پاسخ پیام تبریک دهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران‏

‏مخاطب: راجیو گاندی (نخست وزیر هند)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏حضرت آقای راجیو گاندی، نخست وزیر جمهوری کشور هند‏

‏     پیام تبریک آن جناب به مناسبت دهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران‏‎ ‎‏واصل و موجب تشکر گردید. در این دهۀ گذشته دشمنان انقلاب توطئه های گسترده و‏‎ ‎‏وسیعی علیه این انقلاب اسلامی و اصیل طرح ریزی کردند که به یاری خدای تعالی‏‎ ‎‏همگی خنثی گردید. و اکنون با تألیف و نشر کتابِ کفرآمیز آیات شیطانی به جنگ خود‏‎ ‎‏[‏‏با‏‏]‏‏ اسلام عزیز آمده اند، که این توطئه نیز همانند گذشته به یاری خدای بزرگ نقش‏‎ ‎‏بر آب خواهد شد. امید است جنابعالی نیز مسلمانان کشور هند را که در میان کشورهای‏‎ ‎‏غیر اسلامی بیشترین رقم را دارا می باشد در این راه یاری دهید و روابط سنتی خود را با‏‎ ‎‏ایران و سایر کشورهای اسلامی توسعه دهید.‏

‏به تاریخ 8 اسفندماه 67‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

‎[[page 306]]‎

انتهای پیام /*