رازِ مستی

راز مستی

کد : 72744 | تاریخ : 05/03/1388

 • بگُشای‌ در که یار ز خُم نوش‌جان کُند
 • راز درون خویش ز مستی‌، عیان کند[1]
 • با دوستان بگو: که به میخانه رو کنند
 • تا یار، از خماری‌ خود، داستان کند
 • بردار پرده از دل غمدیده‌ات، که دوست
 • اشک روانِ خویش ز دامن روان کند
 • با گل بگو: که چهره گشاید به بوستان
 • تا طیر قُدس، رازِ نهان را بیان کند
 • جامی‌ بیار بر در درویش بینوا
 • تا رازِ دلْ‌ عیان، برِ پیر و جوان کند
 • بلبل به باغ، ناله کند همچو عاشقان
 • گویی‌ که یاد از غم فصل خزان کند
 • بگذار دردمندِ فراقِ رُخ نگار
 • از درد خویش، ناله و آه و فغان کند.

انتهای پیام /*