بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه

باید خودمان را پیدا کنیم

اقتصاد

کد : 73260 | تاریخ : 10/11/1394

‏باید خودمان را پیدا کنیم ‏

‏خلاصه مطلب، ما باید این را بفهمیم که همه چیز هستیم و از هیچ کس کم نداریم. ما که خودمان را گم کرده بودیم باید این «خودِ» گم کرده را پیدا کنیم و این فکر که بر ما تحمیل شده بود که «اگر دست خارج کوتاه شود، مى میریم» را با تمام قدرت از بین ببریم.‏‏ 550‏

‏***‏

‎ ‎

‎[[page 596]]‎

انتهای پیام /*