بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه

‏‏امیدواریم صلح جهانى بر پایه استقلال ملتها بنا گردد

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

کد : 73420 | تاریخ : 12/11/1394

‏امیدواریم صلح جهانى بر پایه استقلال ملتها بنا گردد‏

‏امیدواریم که صلح جهانى بر پایه استقلال ملتها و عدم مداخله در امور یکدیگر و مراعات اصل حفظ تمامیت ارضى کشورهاى منطقه بنا گردد و هرگونه تعرضى به کشورهاى دنیاى سوم و اسلامى و بخصوص در این منطقه برخلاف موازین است که باید پایه و اساس درستى مابین ملتها باشد.‏‏ 418‏

‏***‏

‎ ‎

‎[[page 520]]‎

انتهای پیام /*