بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه

‏‏ابعاد تربیتى اسلام ‏

فرهنگ و جامعه / انسان و تربیت

کد : 73729 | تاریخ : 13/11/1394

‏ابعاد تربیتى اسلام ‏

‏اسلام مى خواهد انسان را یک انسانى بسازد جامع؛ یعنى رشد به آنطور که هست بدهد. حظّ طبیعت دارد، رشد طبیعى به او بدهد؛ حظّ برزخیت دارد، رشد برزخیت به او بدهد؛ حظّ روحانیت دارد، رشد روحانیت به او بدهد؛ حظّ عقلانیت دارد، رشد عقلانیت به او بدهد؛ حظّ الهیت دارد، رشد الهیت به او بدهد. همه حظوظى که انسان دارد و به طور نقص است، الآن نرسیده است؛ ادیان آمده اند که این میوه نارس را رسیده اش کنند؛ این میوه ناقص را کاملش کنند.‏‏ 198‏

‏***‏

‎ ‎

‎[[page 296]]‎

انتهای پیام /*