بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه

‏‏قرآن و بعثت، عامل تربیت ‏

فرهنگ و جامعه / انسان و تربیت

کد : 73731 | تاریخ : 13/11/1394

‏قرآن و بعثت، عامل تربیت ‏

‏این یکى از انگیزه هاى کتاب است و انگیزه بعثت است، «بعث علیکم» رسولى را که تلاوت مى کند بر شما قرآن را، آیات الهى را.‏

‏وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ‏‏، این شاید غایت این تلاوت باشد؛ تلاوت مى کند براى «تزکیه» و براى «تعلیم» و براى تعلیم همگانى؛ تعلیم همین کتاب و تعلیم حکمت که آن هم از همین کتاب است. پس انگیزه بعثت نزول وحى است و نزول قرآن است و انگیزه تلاوتِ قرآن بر بشر این است که تزکیه پیدا بکنند و نفوس مصفا بشوند از این ظلماتى که در آنها موجود است تا اینکه بعد از اینکه مصفا شدند، ارواح و اذهان آنها، قابل این بشود که کتاب و‏

‎[[page 295]]‎


‏ ‏

‏حکمت را بفهمند.‏‏ 197‏

‏***‏

‎ ‎

‎[[page 296]]‎

انتهای پیام /*