بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه

‏‏پایه هاى وراثتى تربیت انسان ‏

فرهنگ و جامعه / انسان و تربیت

کد : 73743 | تاریخ : 13/11/1394

‏اصول و روشهاى تربیت انسان ‏

‏پایه هاى وراثتى تربیت انسان ‏

‏اسلام به همه چیز کار دارد. اسلام قبل از اینکه ازدواج بکنى، نقشه آن بچه اى که شما مى خواهید بعد از ازدواج آن بچه را تولید کنید، نقشه را قبل از ازدواج شما ریخته است: چه جور زنى انتخاب کن، چه جور مردى انتخاب کن، مرد چه جور باید باشد، زن چه جور باید باشد. براى این است که این انسان مثل یک نباتى مى ماند که باید رشد بکند؛ مثل یک نفر کشاورز که وقتى تخمکارى مى کند باید زمین را ببیند چه جور زمینى است، کود را ببیند چه جور کودى است- عرض مى کنم- آب چه وقت لازم دارد کذا، انسان هم یک همچو موجودى است. از قبل از اینکه کشت بشود، زمینش را ملاحظه مى کند که این زمین چه جور زمینى باید باشد، آنکه مى خواهد کشت بکند چه جور باشد. بعد از اینکه ازدواج واقع شد، زمان تلقیح چه جور باید باشد. همه ابعاد را مى خواهد، انسان مى خواهد درست کند. قرآن کتاب انسان سازى است؛ مى خواهد آدم درست کند.‏‏ 185‏

‏***‏

‎ ‎

‎[[page 284]]‎

انتهای پیام /*