مقالۀ ثانیه (مقارنات نماز)

فصل دهم: سر برداشتن از رکوع

کد : 73847 | تاریخ : 30/04/1395

فصل دهم[ سرّ رفع رأس از رکوع] 

‏ ‏

‎     ‎‏رفع رأس از رکوع انصراف از کثرات اسماییه و فنای در صفات و تحدید‏‎ ‎‏و توقیف در آن مقامات است؛ زیرا که آن نیز از حجب نوریۀ ما بین عبد و حق‏‎ ‎‏است، بلکه عین ثابت عبد در حضرات علمیه نیز در این مقام از حجب است ـ‏‎ ‎وَ کَمٰالُ التَّوْحیدِ نَفْیُ الصِّفٰاتِ عَنْه.‎[1]‎

‏    ‏‏پس سالک را چون در فنای صفاتی حالت صحو دست داد، توجه به‏‎ ‎‏قصور پیدا کند و از منزل رکوع، که شهود کثرت اسمایی و نقصان در توحید‏‎ ‎‏است، منصرف شود. و چون محامد ملائکة الله را، بلکه جمیع موجودات‏‎ ‎‏را، بشنود، به لسان حق گوید: ‏سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه.

‏     ‏‏پس چون مستقیم شد و اقامۀ صلب نمود از کثرات مطلقاً، لائق مقام‏‎ ‎‏قرب شود و متوجه مقام انس گردد.‏

‎ ‎

‎[[page 99]]‎

  • )) «کمال توحید عبارت است از نفی صفات از او.» اصول کافی، ج 1، ص 191، «کتاب التّوحید»، «باب جوامع التّوحید»، حدیث 6.

انتهای پیام /*