روز زن

فردا روز زن است، روزمیلاد با سعادت فاطمه زهرا - سلام اللَّه علیها - است. زنى که چون خورشیدى بر تارک اسلام مى درخشد و نوید پیروزى به بانوان مسلمان می دهد.

کد : 76282 | تاریخ : 10/01/1395

فردا روز زن است، روزمیلاد با سعادت فاطمه زهرا - سلام اللَّه علیها - است. زنى که چون خورشیدى بر تارک اسلام مى درخشد و نوید پیروزى به بانوان مسلمان می دهد. تمام ابعادى که براى زن و یک انسان متصور است در فاطمه زهرا - سلام اللَّه علیها - جلوه کرده است. او یک زن معمولى نبوده است؛ یک زن روحانى، یک زن ملکوتى، یک انسان به تمام معنا انسان، تمام نسخه انسانیت، تمام حقیقت زن، تمام حقیقت انسان. (ر.ک. صحیفه امام، ج 7، ص: 337) 

شواهد تاریخی بیانگر این واقعیت تلخ است که از زنان در اعصار مختلف استفاده ابزاری شده و فقط روش و متد آن در عصر جاهلیت با عصر تمدن تغییر یافته است. ولادت فاطمه زهرا - سلام اللَّه علیها - در زمان و محیطى واقع شد که زن به عنوان یک انسان مطرح نبود و وجود او موجب سرافکندگى خاندانش در نزد اقوام مختلف جاهلیت به شمار مى رفت. در چنین محیط فاسد و وحشت زایى، پیامبر بزرگ اسلام دست زن را گرفت و از منجلاب عادات جاهلیت نجات بخشید. رسول خدا - صلى اللَّه علیه و آله – برای این مولود شریف احترام زیادی قائل بود تا نشان دهد که زن، بزرگى ویژه اى در جامعه دارد که اگر برتر از مرد نباشد، کمتر نیست. پس این روز، روز حیات زن و روز پایه گذارى افتخار و نقش بزرگ او در جامعه است. (ر.ک. صحیفه امام؛ ج 14، ص: 316)

انتهای پیام /*