حکم

حکم عفو جمعی از زندانیان به رئیس دیوان عالی کشور

کد : 79209 | تاریخ : 11/03/1363

حکم

‏زمان: 11 خرداد 1363 / 1 رمضان 1404 ‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: عفو زندانیان‏

‏مخاطب: موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم (رئیس دیوانعالی کشور)‏

‏ [‏‏بسمه تعالی. محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ مدّظله العالی ـ رهبر کبیر انقلاب و‏‎ ‎‏بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ‏

‏     احتراماً، به پیوست آمار 38 نفر از محکومین جرایم ضد انقلابی گروهکها دادگاههای انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی دو شهر (قزوین و گرگان) در اجرای مفاد بخشنامۀ 15595 / 1 ـ 29 / 3 / 62 شورایعالی قضایی‏‎ ‎‏استحقاق عفو و تخفیف مجازات دارند تقدیم می گردد. توضیحاً عرض می شود عفو وتخفیف افراد‏‎ ‎‏مذکور با پیشنهاد مشترک حاکم شرع، دادستان، دادیار، ناظر زندان، سرپرست زندان مربوطه و ادارۀ‏‎ ‎‏اطلاعات محل به عمل آمده است، فتوکپی لیست و نظریۀ کتبی آنان ضمیمه است. رئیس دیوان عالی‏‎ ‎‏کشور، عبدالکریم موسوی اردبیلی‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی ‏

‏     موافقت می شود.‏‎[1]‎

‏11 / 3 / 63‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

‎[[page 482]]‎

  • ـ به استناد وظایف و اختیارات رهبری، مندرج در اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

انتهای پیام /*