پاسخ استفتاء

پاسخ استفتاء در مورد شرط اعمال ولایت از سوی فقیه جامع الشرایط

کد : 79402 | تاریخ : 29/10/1366

پاسخ استفتاء

‏زمان: 29 دی 1366 / 28 جمادی الاول 1408‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: شرط اِعمال ولایت از سوی فقیه جامع الشرایط‏

‏مخاطب: خاتم یزدی، عباس ـ توسلی، محمدرضاـ عبایی خراسانی، محمد ـ کشمیری،‏‎ ‎‏محمدجواد ـ قاضی عسگر، سید علی (نمایندگان امام خمینی در دبیرخانۀ مرکزی ائمۀ‏‎ ‎‏جمعه)‏

‏ [‏‏حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی. پس از اهدای‏‎ ‎‏سلام و تحیت، در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعۀ اسلامی ولایت دارد. أدام الله ظلّکم علی‏‎ ‎‏رؤوس المسلمین. ‏

‏نمایندگان حضرتعالی در دبیرخانۀ ائمۀ جمعۀ سراسر کشور، عباس خاتم یزدی ـ توسلی ـ عبایی ـ‏‎ ‎‏کشمیری ـ قاضی عسگر‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی‏

‏     ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد‏‎ ‎‏به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام‏‎ ‎‏تعبیر می شده به بیعت با ولیّ مسلمین.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

‎[[page 459]]‎

انتهای پیام /*