خاطرات

مالارد (خبرنگار فرانسوی)

کد : 80492 | تاریخ : 15/06/1395

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏267ـ ‏‏من خاطره ای از نوفل لوشاتو هنگام تهیۀ یکی از مصاحبه هایم با‏‎ ‎‏امام دارم. خانمی برای امام ماست و پنیر آورد و من از او پرسیدم آیا ایشان‏‎ ‎‏فقط همین غذا را میل می کنند و او پاسخ داد: بله امام هر روز از همین غذای‏‎ ‎‏ساده دوبار می خورند.‏

‏***‏

‎ ‎

‎[[page 170]]‎

انتهای پیام /*