خاطرات

آیت اللّه محمدعلی گرامی

کد : 80494 | تاریخ : 15/06/1395

‏ ‏

‏265ـ ‏‏امام، تقوای عجیبی داشت، ایشان در این دنیا، دنبال آخرت بودند.‏‎ ‎‏یکی از خصوصیات ایشان این بود که روحیۀ ثروت اندوزی نداشتند. ایشان‏‎ ‎‏جز همان خانۀ اول هیچ چیز دیگر در این دنیا نداشت.‏

‏***‏

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 169]]‎

انتهای پیام /*