خاطرات

آقای عمادالدین طباطبایی (نتیجه امام)

کد : 80514 | تاریخ : 15/06/1395

‏176ـ ‏‏حضرت امام(س) در مورد اسراف نکردن خیلی تأکید می کردند.‏‎ ‎‏مثلاً می گفتند: یک دانه دستمال کاغذی را اگر می شود علاوه بر یک بار، دوباره‏‎ ‎‏مصرف کرد، دور نیندازید. همین طور می گفتند: لیوان آب را تا حدی پر کنید‏‎ ‎‏که می توانید بخورید.‏

‏***‏

‎ ‎

‎[[page 124]]‎

انتهای پیام /*